Advokátní kancelář Mgr. Marek Novotný

.

Marek Novotný je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Již při studiích působil jako praktikant v advokátní kanceláři, kde začal sbírat zkušenosti z advokátní praxe a osvojil si dovednosti potřebné při výkonu advokacie. Bezprostředně po úspěšném absolvování právnické fakulty vykonal právní praxi jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři známého brněnského advokáta JUDr. Tomáše Fuchse. Advokátní zkoušku složil s výtečným prospěchem.

Marek Novotný nabízí vedle kvalitní teoretické znalosti práva i rozsáhlé praktické zkušenosti z více než dvacetiletého působení v advokacii, což mu umožňuje snáze nalézat ta nejefektivnější řešení a doporučení pro své klienty. Klade velký důraz na neustálé rozšiřování a prohlubování znalostí z oboru práva. Právo pro něj není jen prací a obživou, nýbrž naplňující součástí života, což je umocněno jeho rodinným zázemím, ve kterém převládá právní vzdělání s rozličnými specializacemi a právními profesemi. Právní "disputace" jej tak provázejí nejen v pracovním, ale i v soukromém životě.